O Konferencji

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2018

7 LISTOPADA 2018

 
ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku po raz 21-szy organizuje konferencję Monitoring Rynku Budowlanego, która jest jednym z najważniejszych i największych eventów sektora budowlanego w Polsce.

Patronat honorowy


www.miir.gov.pl

Zakres analityczny i prognostyczny Międzynarodowej Konferencji Monitoring Rynku Budowlanego pozwala jej odbiorcom na zapoznanie się ze złożonymi czynnikami i miernikami mającymi wpływ na branżę budowlaną oraz ich przyszłą projekcję, co jest niezbędnym narzędziem do budowania strategii firmy.


OrganizatorzyASM - Centrum Badań i Analiz Rynku sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 5, 99-301 Kutno
www.asm-poland.com.pl


Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa
ul. Marii Konopnickiej 6, Warszawa
www.piphb.orgBudownictwo mieszkaniowe

Budownictwo niemieszkalne

Budownictwo inżynieryjnePrognozy wygłosi


Beata Tomczak
ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku
Kierownik Zespołu Analitycznego, Główny Analityk Rynku

Partnerzy branżowiPatroni medialni