OTWARCIE KONFERENCJI
09:30
Rejestracja uczestników. Sesja networkingowa z kawą
09:50
Otwarcie konferencji
SESJA I – BUDOWNICTWO VS. POLSKA GOSPODARKA
10:00
Przyszłość polskiego budownictwa na tle sytuacji gospodarczej kraju
10:20
Rozliczenia na rynku budowlanym – co z wypłacalnością polskich firm z branży budowlanej?
10:40
Sztuka przyciągania, czyli co ważne jest dla kandydata w procesie rekrutacji. Skuteczne porady dla pracodawców z branży budowlanej
11:00
Zmiany w systemie emerytalnym - Jak przygotować się do PPK?
11:10
Sesja networkingowa. Przerwa kawowa
SESJA II - BUDOWNICTWO NIEMIESZKALNE I INŻYNIERYJNE
11:20
Infrastrukturalny raj, czy droga na skraj przepaści? Wpływ środków unijnych na budownictwo inżynieryjne
11:35
Rynek nieruchomości komercyjnych – rynek najemcy. Wyniki budownictwa niemieszkalnego w Polsce
11:55
Trendy w budownictwie kubaturowym. Gdzie tkwi prawdziwa siła sektora?
12:15
Prognoza dotycząca rozwoju budownictwa niemieszkalnego i inżynieryjnego w Polsce
12:25
Sesja networkingowa. Przerwa kawowa
SESJA III – DEBATA:
CZY TO JESZCZE WZROST, CZY JUŻ DOJRZAŁOŚĆ RYNKU BUDOWLANEGO?
PRZYSZŁOŚĆ POLSKIEGO BUDOWNICTWA PO 2020 ROKU
12:45
Debata z udziałem ekspertów z poszczególnych segmentów rynku budowlanego
14:00
Lunch
SESJA IV - BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE
14:40
Kiedy koniec deficytu mieszkań? – wyniki nowego budownictwa mieszkaniowego oraz planów mieszkaniowych Polaków
15:00
Remonty siłą rynku mieszkaniowego? – plany remontowe Polaków
15:15
Gotówka, czy kredyt? – popyt na kredyty mieszkaniowe w Polsce
15:35
Polska w budowie -  kiedy koniec hossy w budownictwie deweloperskim?
15:50
Prognoza dotycząca rozwoju budownictwa mieszkaniowego w Polsce
16:00
Zakończenie konferencji